” SZKOŁA PAMIĘTA” – ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI!

5 Listopad 2019 r.
Redaktor: pakiela
” SZKOŁA PAMIĘTA” – ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI!

                  Dnia 26.X października 2019r. uczniowie kl.VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi         w Dzierżeninie z Panią Bożeną Koźlińską  / nauczycielką historii / sprzątali zapomniane i opuszczone groby na cmentarzu parafialnym w Dzierżeninie.

    Akcja sprzątania grobów przez uczniów naszej szkoły trwa już od wielu lat. Na kilka dni przed 1 listopada dzieci i młodzież uzbrojona w motyczki, szczotki i grabie udaje się na cmentarz i tam robi porządki. Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w porządkowaniu zaniedbanych i opuszczonych grobów. Co roku odwiedzamy i sprzątamy grób Pani, która uczyła w naszej szkole, grób polskiego żołnierza, który zginął w czasie działań wojennych II wojny światowej, groby kapłanów. którzy pracowali w parafii dzierżenińskiej oraz groby których już nikt nie odwiedza. W tym roku naszą ,,Akcję Znicz ‘’ rozszerzyliśmy o Cmentarz w Palmirach . Odwiedziliśmy również groby żołnierzy z czasów II wojny światowej znajdujące się w pobyłkowskim lesie. Byliśmy także  przy grobie ppor. Zdzisława Straszewicza w lesie pod Domosławiem –  bohatera wojny 1919-1920r.

Dziękujemy panu Leszkowi Malinowskiemu za spotkanie i ciekawą opowieść o polskich                                    żołnierzach, którzy zginęli w czasie II wojny światowej                      oraz opowieść o bohaterze wojny z 1920r.

     Zwieńczeniem akcji było zapalenie zniczy, postawienie kwiatów, zaduma, a także modlitwa za zmarłych.

Coroczne sprzątanie grobów przed Świętem Wszystkich Świętych jest staropolską tradycją którą należy kultywować ,nie ograniczając się jedynie do sprzątania mogił swoich bliskich. Dla uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie stało się to szkolną tradycją .