WYMIENIAMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

9 Listopad 2021 r.
Redaktor: pakiela
WYMIENIAMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Nauczyciele naszej szkoły, mając na uwadze dobro ucznia systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Jednym ze sposobów doskonalenia zawodowego jest dzielenie się doświadczeniem w pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi. Lekcje otwarte są doskonałą ku temu okazją. Pozwalają na wymianę spostrzeżeń, wzbogacają warsztat pracy nauczycieli. Dostarczają cennych uwag wypływających z obserwacji pracy kolegów. Zajęcia otwarte uatrakcyjniają codzienne życie uczniów. Dla jednych są doskonałą okazją do popisania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, dla innych okazją do pokonania nieśmiałości, co z całą pewnością wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka. Jedno jest pewne – przede wszystkim dostarczają wielu pozytywnych wzruszeń.

            W dniu 9 listopada 2021r. w klasie II odbyły się takie zajęcia, które poprowadziła p. Klaudia Pakieła.

Głównymi celami lekcji były przede wszystkim: kształtowanie świadomości i postawy wobec symboli narodowych oraz tradycji, poszerzanie wiedzy na temat ojczyzny, doskonalenie umiejętności artystycznych, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, odkodowywania informacji oraz kształtowanie kompetencji miękkich. Zajęcia miały pomóc uczniom zrozumieć, czym jest Święto Niepodległości i dlaczego je obchodzimy, a także poszerzyć zakres umiejętności plastycznych i zintegrować się z grupą podczas działań kooperacyjnych.

            Uczniowie klasy II zaprezentowali się wspaniale. Byli bardzo aktywni na zajęciach. Pracowali wytrwale i z wielkim zaangażowaniem wykonywali wszystkie zadania, dlatego można uznać, że lekcja zakończyła się sukcesem.