WYMIENIAMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI!

26 Listopad 2022 r.
Redaktor: pakiela
WYMIENIAMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI!

Nauczyciele naszej szkoły, mając na uwadze dobro ucznia systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Jednym ze sposobów doskonalenia zawodowego jest dzielenie się doświadczeniem w pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi. Lekcje otwarte są doskonałą ku temu okazją. Pozwalają na wymianę spostrzeżeń, wzbogacają warsztat pracy nauczycieli. Dostarczają cennych uwag wypływających z obserwacji pracy kolegów. Zajęcia otwarte uatrakcyjniają codzienne życie uczniów. Dla jednych są doskonałą okazją do popisania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, dla innych okazją do pokonania nieśmiałości, co z całą pewnością wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka. Jedno jest pewne – przede wszystkim dostarczają wielu pozytywnych wzruszeń.

            W dniu 23 listopada 2022r. w klasie III odbyły się takie zajęcia, które poprowadziła p. Klaudia Stańczak. Do sali nr 4 oprócz uczniów i wychowawczyni przybyli nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

            Głównymi celami lekcji były przede wszystkim: rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak: umiejętność pracy w zespole, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów; rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, myślenia strategicznego; rozwijanie wyobraźni i kreatywności; rozumienie cykliczności pór roku i miesięcy.

            Uczniowie klasy III zaprezentowali się wspaniale. Byli bardzo aktywni na zajęciach. Pracowali wytrwale i z wielkim zaangażowaniem wykonywali wszystkie zadania, dlatego można uznać, że lekcja zakończyła się sukcesem.