#SZKOŁA PAMIĘTA’23 cz.2

4 Listopad 2023 r.
Redaktor: pienkosiwona
#SZKOŁA PAMIĘTA’23 cz.2

         Uczniowie naszej szkoły zawsze z ogromnym zaangażowaniem           uczestniczą w spotkaniach, których bohaterem jest Polska,        stąd z entuzjazmem  klasa III i IV podjęła działania  podczas warsztatów ” Lekcja z Niepodległą” w Stacji Muzeum w Warszawie.

  Spotkanie rozpoczął spacer po wystawie “Dzieje kolejnictwa na świecie i w Polsce”. Eksponaty pamiątkowo-historyczne (umundurowanie i akcesoria, szpady do mundurów paradnych, hełm kolejowej straży pożarnej, liczne odznaki, zegarki kolejarskie, piękne sztandary dawnych związków zawodowych i stowarzyszeń kolejarzy, pamiątkowe medale); archiwalia (np.: dokumenty osobiste kolejarzy, rozkłady jazdy, bilety kolejowe); urządzenia (np. nastawnia, semafory, aparaty telefoniczne i telegraficzne, dworcowe zegary, różnego typu lampy kolejowe oraz ręczne latarki sygnalizacyjne świecowe, karbidowe i naftowe) przeniosły uczniów                w odległy historycznie czas. Dzięki eksponatom i opowieściom o historii polskich kolejarzy – uczestników walk       z okupantem, podjęli rozważania na temat patriotyzmu, godła, ojczyzny, honoru, odwagi i bohaterstwa, które wypełniła autentyczna i bogata treść.

   Podczas zajęć uczniowie analizowali również symbole narodowe – wskazywali różnice pomiędzy flagą, a sztandarem. Następnie  przygotowywali i wykonali  projekty sztandarów dla Niepodległej.

Niezwykły czas spędzony w muzeum nie tylko ugruntował wiadomości uczniów, ale uwrażliwił ich  na losy Polaków, którzy tworzyli historię kraju .

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dzięki programowi Kulturalna Szkoła na Mazowszu.