ŚLUBUJEMY!

26 Październik 2019 r.
Redaktor: pakiela
ŚLUBUJEMY!

,, Idę do szkoły, a ze mną przyjaciele.

   Śpiewam wesoło, bo przygód czeka wiele.

   Kim Ja jestem? Wie każdy z Was.

   Do I klasy idę pierwszy raz. ”

22.10. 2019 r.  w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie klasy pierwszej. To był wyjątkowy dzień.

Uroczystość pasowania jest to piękna tradycja. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród

uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

W tym szczególnym dniu na hali sportowej zebrali się zaproszeni goście, rodzice  oraz uczniowie.

Na początku p. dyrektor M. Szczerba- Kozłowska powitała wszystkich gości i życzyła pierwszakom wielu

sukcesów w nauce oraz jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Następnie uczniowie kl. I pod kierunkiem p. P. Pakieła  zaprezentowali program słowno- muzyczny, podczas

którego pierwszacy przedstawili swoje umiejętności recytatorskie.

Pod koniec części artystycznej pierwszacy złożyli uroczyste ślubowanie, a p. dyrektor dokonała pasowania dzieci na uczniów klasy pierwszej S.P. z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie. Ten doniosły moment wzbudził wiele emocji.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

                                                                                                       –  takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.

Po części oficjalnej uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki od dyrektora, Wójta Gminy Pokrzywnica,

 ks. proboszcza  Krzysztofa Biernata i rodziców.

Przedstawiciel Organu Prowadzącego- Wójt Gminy Pokrzywnica- Adam Dariusz Rachuba  skierował słowa

życzeń do rodziców i do dzieci.

Po części oficjalnej zarówno na gości, licznie przybyłych rodziców i bohaterów uroczystości czekał słodki

poczęstunek. Nie zabrakło również wspólnych zabaw.

To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci zebranych gości, a przede wszystkim pierwszaków.

Był to dzień pełen wrażeń i miłych przeżyć.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

 

Pakieła Patrycja