SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS – INFORMACJA PRASOWA

26 Wrzesień 2022 r.
Redaktor: pienkosiwona
SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS – INFORMACJA PRASOWA

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej po raz kolejny organizuje ogólnopolską akcję Samorządy Mają Głos.
Do 30 września 2022 roku w kilkuset szkołach w całej Polsce odbędą się demokratyczne wybory do władz samorządów uczniowskich – szkoły wezmą udział w Ogólnopolskim Dniu Wyborów Reprezentacji Samorządów Uczniowskich.

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W DZIERŻENINIE bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji i

organizuje wybory w dniu 28 WRZEŚNIA 2022r.

Dlaczego to robimy?

Młodzi nie głosują. Badania „Młodzież 2018” pokazują, że 59% uczniów i uczennic kończących szkoły ponadgimnazjalne nigdy nie brało udziału w wyborach. Nic więc dziwnego, że młodzi nie chodzą do urn w czasie „dorosłych wyborów”, to właśnie wśród osób w wieku 18-21 lat utrzymuje się najniższa frekwencja wyborcza.

Według ustawy w każdej szkole istnieje samorząd uczniowski, jednak w wielu szkołach jest to fasadowa instytucja, a jej potencjał edukacyjny nie jest wykorzystywany. Pierwszym krokiem do zmiany jest organizacja demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Realne działania i wpływ na to, co dzieje się w szkole wymaga kompetentnych kandydatów i świadomych wyborców.

Młodzi ludzie potrafią być aktywnymi i świadomymi obywatelami – trzeba im tylko stworzyć do tego odpowiednie warunki. Udowadnia to akcja Samorządy Mają Głos, w ramach której wielokrotnie kilkaset szkół z całej Polski organizowało w swoich szkołach demokratyczne wybory. W tym roku akcja odbędzie się po raz kolejny i mogą do niej przystąpić wszystkie szkoły w Polsce. Zadaniem szkoły jest przygotowanie demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Jakość wyborów jest najważniejsza, ponieważ od tego w jaki sposób będą zorganizowane zależy, jaki stosunek wobec nich młodzi przyjmą w dorosłym życiu.

 

30 września będzie Ogólnopolskim Dniem Wyborów Reprezentacji Samorządu Uczniowskiego – przekonamy się, że młodzi głosują!

Zapraszamy do kontaktu: marcinkowska@pokrzywnica.pl