REKRUTACJA DO KLASY I

7 Luty 2023 r.
Redaktor: pakiela
REKRUTACJA DO KLASY I

UCHWAŁA NR XXX/227/2018
RADY GMINY POKRZYWNICA
z dnia 16 stycznia 2018r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

 

 

Załączniki:

zarządzenie wójta odnośnie rekrutacji do klas pierwszych

WZÓR – ZAPIS DO KLASY I(1)

007c WNIOSEK o przyjecie do KLASY I spoza obwodu -2022-2023 – DRUK(2)