RADOŚĆ TWORZENIA

28 Grudzień 2022 r.
Redaktor: pienkosiwona
RADOŚĆ TWORZENIA

              Od października br. szkolnego w naszej szkole dzieci uczestniczą w warsztatach plastycznych, prowadzonych przez       p. Danutę Migda (z domu Januszewska), których celem  jest ,,dowartościowanie każdego dziecka bez względu na zdolności i status społeczny”.

           P. Danuta jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk                   Plastycznych we Wrocławiu. Ukończyła także Szkołę Baletowa             podstawowego stopnia. Korzystała z warsztatów teatralnych             prowadzonych przez Edwarda Lubaszenkę oraz występowała        w kabarecie Andrzeja Waligórskiego (znany wrocławski satyryk).

   Od 1972r. p. Danuta zakładała teatry podwórkowe dla dzieci z rodzin zaniedbanych. Od 1983r. po ukończeniu Studium Pedagogicznego w Warszawie uczyła w szkołach podstawowych i prowadziła zajęcia pozalekcyjne: taneczno-teatralne i plastyczne.

Pomimo emerytury nadal pracuje z dziećmi i młodzieżą rozwijając ich pasje, zainteresowania oraz kreatywność.

Efektem działań podjętych przez p. Danutę na terenie naszej szkoły jest zorganizowanie dwóch wystaw prezentujących talenty młodych artystów.