PRZEKAZANIE ŚWIADECTW

22 Czerwiec 2020 r.
Redaktor: pakiela
PRZEKAZANIE ŚWIADECTW

Informacja o sposobie przekazania świadectw dla uczniów
i dyplomów dla dzieci oddziału przedszkolnego w SPzOI
w Dzierżeninie w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Ze względu na stan pandemii i wynikające z tego ograniczenia kontaktów, rozdanie świadectw odbędzie się w szkole, z zachowaniem wszystkich reguł sanitarnych. ŚWIADECTWA WYDAWANE SĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW. Każdy rodzic odbiera świadectwo OSOBIŚCIE we wskazanym dniu i przedziale godzinowym ustalonym z wychowawcą według ogólnego harmonogramu:

9:00-10:00:

– klasa VIII – sala nr. 16- wejście od hali sportowej.

– oddział przedszkolny

9:00-11:00

– klasa V- sala nr. 14- wejście główne do szkoły.

10:00-11:00:

– klasa VI- sala nr 18- wejście od hali sportowej

– klasa III- sala nr 4 – wejście główne do szkoły

– klasa II – sala nr 5- wejście od dziedzińca

11:00-12:00;

– klasa I- sala nr 13- wejście główne

Osoby odbierające świadectwa zachowują zasady reżimu sanitarnego.

Przypominamy:
1. Nie gromadzimy się .
2. Zachowujemy dystans co najmniej 2 m odległości .
3.Wchodząc do szkoły, zasłaniamy usta i nos, a po wejściu do budynku dezynfekujemy ręce.
4. Nie zabieramy do szkoły żadnych zbędnych przyborów.

 

Świadectwa nieodebrane w w/w terminie będą do odebrania w sekretariacie szkoły.