NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ.

28 Kwiecień 2023 r.
Redaktor: pienkosiwona
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ.

   Uczniowie klasy II zakończyli realizację programu profilaktycznego ” Nie pal przy mnie, proszę.”. Program powstał w efekcie pracy zespołu interdyscyplinarnego złożonego z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Realizowany jest z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Głównym celem programu było:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

    Podczas realizacji programu uczniowie podejmowali szereg działań, w wyniku których powstały min. plakaty promujące zdrowe i aktywne życie. Rozważania dotyczy szkodliwości nie tylko klasycznych papierosów, ale i epapierosów. Podczas dyskusji pojawił się problem wdychania dymu papierosowego przez dzieci. Drugoklasiści  z dużą mądrością i świadomością problemu stwierdzili, iż przebywanie w towarzystwie osób palących papierosy jest niewskazane i szkodliwe. Ponadto uczniowie jednogłośnie ustalili, iż palenie papierosów jest  nieekonomiczne. Podczas zajęć zaprezentowali bardzo bogatą gamę pomysłów na racjonalne wykorzystanie funduszy przeznaczanych na zakup papierosów.