ZAPRASZAMY DO KONKURSU – #NaszaFlagaPL

11 Kwiecień 2024 r.
Redaktor: pienkosiwona
ZAPRASZAMY DO KONKURSU – #NaszaFlagaPL

Ogólnopolski konkurs plastyczny
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

O konkursie:

  • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
  • Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw.
  • Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki elektroniczne. Prace nie mogą być grupowe.
  • Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu koniecznie przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Pracy nie zgłasza nauczyciel.
  • Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 5 maja 2024 r.
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: naszaflaga.pl.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny

Szczegółowe informacje:

#NaszaFlaga

Informacje o konkursie

Zachęcamy do udziału. POWODZENIA !