,,KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI”

3 Czerwiec 2019 r.
Redaktor: pakiela
,,KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI”

Koordynator  i autor projektu:  mgr Klaudia Pakieła

Okres realizacji projektu: X 2018 – V 2019

 

Głównym celem projektu było propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury dziecięcej.

Cele szczegółowe projektu: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; wzbogacanie słownictwa i wiedzy ogólnej; rozwijanie wyobraźni; rozwijanie twórczości plastycznej; kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę; integracja wewnątrzszkolna; rozwijanie współpracy z rodzicami.

Cele dla rodziców: zachęcanie rodziców do wspierania działań i inicjatyw organizowanych na terenie szkoły/ włączenia się do akcji; budowanie mocnej/wzmacnianie więzi między rodzicem, a dzieckiem.

Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy I i II oraz ich rodzice.

 

OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ

We wrześniu uczniowie klasy I stali się czytelnikami biblioteki, poznali regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz wypożyczyli swoją pierwszą książeczkę.

W lutym uczniowie klasy I i II zaprojektowali i wykonali dowolną techniką zakładkę do książki.

W lutym i marcu zadaniem uczniów z/bez pomocy rodziców było wykonanie dzienniczka ciekawej książki. Uczniowie po przeczytaniu wybranej pozycji literackiej zamieszczali
w dzienniczku metryczkę książki, wykonywali ilustrację oraz w kilku zdaniach zachęcali do jej przeczytania lub opisywali najciekawsze przygody głównych bohaterów.

W dzieci poznały budowę książki. Koordynator projektu przygotował prezentację multimedialną, poświęconą powyższej tematyce.

W kwietniu zadaniem uczniów było ciche czytanie wybranej książki oraz wykonanie plakatów zachęcających do przeczytania wybranej pozycji literackiej.

Przez cały okres trwania projektu uczniowie czytali książki lub słuchali tekstów czytanych przez rodzica oraz prowadzili czytelnik – imienny dokument ucznia, w którym rodzic swoim podpisem potwierdzał udział dziecka w codziennym czytaniu. Powyższe zadanie było również realizowane w szkole podczas zajęć lekcyjnych – wspólne czytanie lektur.

W czerwcu uczniowie, którzy najczęściej odwiedzali bibliotekę szkolną, i tym samym przeczytali najwięcej pozycji literacki otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

KLASA I

I miejsce – Maja Stańczak

II miejsce – Emilia Mierzejewska

III miejsce – Milena Wiesiołek, Patrycja Turek

KLASA II

I miejsce – Olivier Komendarski

II miejsce – Małgorzata Pogorzelska

III miejsce – Alan Żak

WNIOSKI

  1. Założone cele zostały osiągnięte.
  2. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
  3. Aktywny udział uczniów i rodziców w realizacji zadań.
  4. Większość uczniów coraz częściej sięga po książkę.
  5. Podczas wypowiedzi uczniowie posługują się bogatym zasobem słownictwa.
  6. Rodzice chętnie wspierali działania i inicjatywy organizowane na terenie szkoły.

mgr Klaudia Pakieła