KREATYWNI NAUCZYCIELE

26 Październik 2022 r.
Redaktor: pienkosiwona
KREATYWNI NAUCZYCIELE

      20 października w naszej szkole gościła grupa nauczycieli z terenu Gminy Pokrzywnica. Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji pedagogicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój artystyczny dzieci i młodzieży.  Uczestnicy zapoznali się z możliwościami urozmaicenia edukacji artystycznej z wykorzystaniem farb, plastelin oraz innych mas plastycznych Podczas 2-godzinnego  spotkania przedstawiciele grupy Astra zaprezentowali ofertę firmy dla dzieci i młodzieży lubiących twórcze działania o charakterze artystycznym.