INFORMACJA DLA RODZICÓW

26 Styczeń 2021 r.
Redaktor: pienkosiwona
INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTACJA  DO ODZIAŁU PRZEDSZKONEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie Nr 3/2021

Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 19 stycznia 2021r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/22 do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica .

TERMINY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

Wniosek o przyjęcie do przedszkola z załącznikami-2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE. do kl. I