INFORMACJA DLA RODZICÓW

3 Kwiecień 2020 r.
Redaktor: pakiela
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor SPzOI w Dzierżeninie informuje, że wszystkie  wnioski  o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Na  dzień 31.03.2020r. – liczebność klasy wynosi 18 uczniów.