GRATULACJE DLA IGI ORAZ ALICJI :)

21 Kwiecień 2024 r.
Redaktor: pienkosiwona
GRATULACJE DLA IGI ORAZ ALICJI :)

17 kwietnia grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim  ,, Znane i lubiane wiersze Doroty Gellner’’. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Doroty Gellner, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie wrażliwości artystycznej, promowanie talentów i umiejętności oraz integracja środowiska lokalnego.

Organizatorem konkursu, który jak zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów była Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.

Z naszej społeczności szkolnej wśród uczestników znaleźli się:

·        Alicja Górczak oraz Maria Wodzyńska z klasy I

·        Iga Zwolińska i Michał Sokołowski z oddziału przedszkolnego.

Uczniowie bardzo ciekawie i barwnie zaprezentowali wybrane wiersze. Wśród naszej grupy recytatorskiej nie zabrakło osiągnięć. Decyzją jury 3 miejsce zdobyła Iga Zwolińska z oddziału przedszkolnego, natomiast Alicja Górczak z klasy I otrzymała wyróżnienie.

Ponadto pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy wraz z podziękowaniem.

Wyrazy wdzięczności i podziękowań przekazano także opiekunom konkursu – pani Patrycji Pakieła oraz pani Magdalenie Jaskulskiej.

Bez wątpienia udział w tym konkursie był dla Naszych Artystów miłym i bogatym doświadczeniem, połączonym z dumą, radością i satysfakcją.

Gratulujemy osiągnięć naszym wspaniałym recytatorom i życzymy dalszych sukcesów ❤️