ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASITÓW

Redaktor: pienkosiwona

 

Uczniowie klasy pierwszej. Dziewczynki mówią wiersz. Pierwszaki stoją obok pocztu flagowego. Pani Dyrektor pasuje uczniów. Pani Dyrektor pasuje uczniów. Pani Dyrektor pasuje uczniów. Uczniowie śpiewają. Uczniowie śpiewają. Uczniowie śpiewają. Pani Dyrektor wręcza dyplom pierwszoklasiście. Pani Dyrektor wręcza dyplom pierwszoklasiście. Uczniowie klasy drugiej witają pierwszoklasistów. Pani Dyrektor wita pierwszoklasistów. Wspólne zdjęcie pierwszoklasistów z zaproszonym Gośćmi. Mama wręcza uczennicy prezent. Rodzice wręczają Panu Wójtowi kwiaty. Dzieci tańczą. Dzieci tańczą. Dzieci oglądają prezentację.