EDUKUJEMY – POMAGAMY

5 Listopad 2019 r.
Redaktor: pienkosiwona
EDUKUJEMY – POMAGAMY

Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/20 bierze udział w V edycji konkursu „ EDUKUJEMY – POMAGAMY ” organizowanym przez  REBA Organizację Odzysku SA. Uczestniczymy w grupie POMAGAMY. Jako  wolontariusze  wspieramy „Fundację dla Rodaka”.

W ramach współpracy z firmą Reba zbieramy zużyte baterie. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, cechy biologiczne i inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska.W Polsce rocznie sprzedaje się około 300 mln sztuk ( 7,5 tys ton) baterii i akumulatorów małogabarytowych! Prowadzona zbiórka  wpływa na zmniejszanie ilości baterii            w odpadach o charakterze komunalnym, masy odpadów niesegregowanych, zawierających substancje niebezpieczne oraz odzyskiwanie wiele cennych surowców np. cynku. Dzięki tym działaniom dbamy                                 o środowisko naturalne.