DZIECI BEZPIECZNE W SIECI

20 Luty 2022 r.
Redaktor: pakiela
DZIECI BEZPIECZNE W SIECI

Klasa pierwsza w bieżącym roku prowadziła już dyskusje dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera oraz niebezpieczeństw, z którymi mogą spotkać się korzystając z Internetu podczas realizacji projektu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Dzień Bezpiecznego Internetu ponownie skupił uwagę pierwszoklasistów na tym bardzo ważnym problemie. Z zainteresowaniem uczniowie wysłuchali słuchowiska na motywach baśni Hansa Christiana „Nowe szaty cesarza”, po którym rozgorzała dyskusja na temat prawdomówności oraz konsekwencji wynikających z braku wiary w swoje umiejętności i w posiadaną wiedzę. Sytuacje problemowe, które rozwiązywali podczas zajęć pozwoliły uczniom zauważyć potrzebę  analizowania i weryfikowania treści, które znajdują w Internecie. Podczas zajęć poznali strony internetowe, z których mogą bezpiecznie korzystać oraz czerpać wiedzę. Spotkanie w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zakończyło samodzielne przygotowanie  online karty do rozkodowania dla kolegi, na której uczniowie zaprojektowali maskotkę „Dobry duszek Internetu”.

Uczniowie klasy II i III poznali zasady i dobre praktyki odpowiedzialnego surfowania po Internecie wraz z bohaterami filmów ,,Owce w sieci”. Uczniowie brali czynny udział w prelekcji, zabawach ruchowych i rozwiązywaniu zadań problemowych. Zadawali pytania oraz chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami. Zajęcia zakończyły się wykonaniem plakatów propagujących bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych.

Świadome i bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych to problematyka poruszana również podczas zajęć informatyki  w klasach IV – VIII. Uczniowie w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu napisali rozprawki pt.” Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat” w programie Word uwzględniając zasady formatowania tekstu. Mnóstwo emocji wśród uczniów wzbudził quiz wiedzy pod tym samym tytułem, w którym wykazali się wiedzą dotyczącą nie tylko bezpieczeństw online, ale także świadomego wykorzystania możliwości Internetu.