DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

26 Marzec 2020 r.
Redaktor: pakiela
DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

Zgodnie z rozporządzeniem  MEN  zawieszenie zajęć na terenie szkoły  jest przedłużone do 10 kwietnia 2020r.  Od 25 marca za pomocą nauczania na odległość realizujemy treści podstawy programowej. Nauczyciele wybiorą te zagadnienia, które uznają za najważniejsze   i możliwe do realizacji w tym systemie, modyfikując tygodniowy plan nauczania. Będą także wystawiać oceny.

Obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczenie w proponowanych formach zdalnego nauczania i realizacja zadań zlecanych przez nauczycieli. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami za pomocą  form komunikacji ustalonych z wychowawcą

Adres poczty elektronicznej szkoły: spdzierzenin@pokrzywnica.pl

Adres poczty służbowej nauczycieli:

 nazwisko nauczyciela pisane małą literą@pokrzywnica.pl