Ważne wiadomości

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie uczestniczyli w 3-dniowej wycieczce edukacyjno-krajoznawczej zorganizowanej w ramach szkolnych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Celem wyjazdu było poznanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i związanej z nią historią panowania ostatnich królów z dynastii Piastów. Ruiny zamków zwiedzane przez uczestników wycieczki powstały za czasów króla Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Uczniowie pierwszego dnia odbyli spacer po Jasnej Górze w Częstochowie, zwiedzali ruiny zamku w Olsztynie – największego zamku obronnego na szlaku „orlich gniazd” i ruiny zamku   w Ogrodzieńcu, zbudowanym  na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Drugi dzień […]
więcej
W KRAINIE FANTAZJI – PRZEDSTAWIENIE KOŁA TEATRALNEGO

W KRAINIE FANTAZJI – PRZEDSTAWIENIE KOŁA TEATRALNEGO

                              Aktor powinien mieć coś do powiedzenia, nawet jeśli ma niemą rolę.                                                                                                                              Stanisław Jerzy Lec A w szkole w Dzierżeninie teatr mieliśmy prawdziwy !!! […]
więcej
XVI  ‘FENIKS’ O „NIEPODLEGŁEJ, NIEPOKORNEJ”

XVI  ‘FENIKS’ O „NIEPODLEGŁEJ, NIEPOKORNEJ”

Po raz szesnasty już powstał z popiołów i w tym roku wybrzmiał wierszami oraz pieśniami o Tej, która 100 lat temu też się podniosła i zaistniała na nowo na mapach świata. Organizatorkami tej nietuzinkowej uroczystości były, jak co roku, panie: Elżbieta Lubelska – nauczyciel bibliotekarz, kustosz filii biblioteki, czuwająca nad całością  oraz Hanna Gajewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy, także czuwająca nad całością i autorka przecudnej urody ręcznie wykonanych kwiatów w kolorach bieli i czerwieni. Pomagały im z wielkim zaangażowaniem swoimi pomysłami i pracą panie bibliotekarki: Aneta Brejt i Barbara Gregorczyk. Oprócz tego nad wykreowaniem niezwykłej oprawy czuwali: […]
więcej