BYĆ JAK IGNACY – POROZMAWIAJMY

19 Maj 2023 r.
Redaktor: pienkosiwona
BYĆ JAK IGNACY – POROZMAWIAJMY

   Jak ważna jest komunikacja przekonali się drugoklasiści podczas kolejnego spotkania w ramach VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych ” Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń uczniowie jednogłośnie stwierdzili, iż hałas uniemożliwia pełne zrozumienie przekazu werbalnego. Dowiedzieli się również jak  powinien zachowywać się dobry słuchacz oraz jak mówić, aby zostać zrozumianym. Poznali budowę układu słuchowego, co pozwoli im w przyszłości w rozważny sposób dbać o słuch. Podczas zajęć został poruszony bardzo ważny problem związany z bezpieczeństwem – asertywność. Drugoklasiści po obejrzeniu krótkiego filmiku  dyskutowali, co to jest asertywność i  dlaczego jest tak bardzo ważna. Wysłuchali również wypowiedzi z różnych regionów Polski, co pozwoliło podjąć rozmowę  o znaczeniu języka gwarowego. Dyskusja stała się inspiracją do rozważań o tym, czym właściwie jest język i kiedy staje się narzędziem pozwalającym na dobrą komunikację. Obejrzenie wiersza ” Ślimak” zaprezentowanego w języku migowym było bardzo zaskakującym przeżyciem dla wszystkich. Szczególnym doświadczeniem były próby przekazywania informacji za pomocą języka migowego,  alfabetem Braille’a czy Morse’a. Wszyscy uczniowie zgodnie wyciągnęli  wniosek, iż wspólny język to podstawa pełnego zrozumienia.

Zajęcie pozwoliły drugoklasistom dostrzec również. iż  oprócz porozumiewania się język pełni również funkcję  integracyjną narodu. Język jest elementem, który łączy ludzi mieszkających w jednym kraju. Dzięki wspólnemu językowi możemy razem śpiewać hymn, świętować ważne dni. Czujemy, że należymy do jednej wspólnoty.