BOHATERON W NASZEJ SZKOLE

4 Grudzień 2023 r.
Redaktor: pienkosiwona
BOHATERON W NASZEJ SZKOLE

                   Pamiętamy…

  Od wielu lat, każdego roku uczniowie naszej szkoły włączają się w akcję Bohateron. Z wielką radością ” włączamy  historię”. Bohateron to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje:  Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

  Pamięć o naszych bohaterach, historia naszej Ojczyzny są bardzo ważne dla naszej szkolnej społeczności. Często rozmawiamy o ludziach, dzięki których Polska jest piękna i wolna. Prowadzimy rozmowy o wydarzeniach już minionych, ale jakże żywo oddziałujących na naszą współczesność.  W bieżącym roku szkolnym już we wrześniu włączyliśmy się w kampanię. W ciągu ponad dwóch miesięcy wielokrotnie rozmawialiśmy o Powstaniu Warszawskim – o wydarzeniach z nim związanych, o ludziach, którzy brali w nim udział oraz o tym, w jaki sposób dzisiaj oddajemy hołd  Powstańcom. Prowadziliśmy rozważania o tym, czym dla nas jest Ojczyzna, kim są bohaterowie i czy dzisiaj możemy być bohaterami. Młodsi uczniowie wysłuchali niezwykłej opowieści Leona, który pokazał, w jaki sposób dzisiaj młodzież może dbać o Polskę. Pokazał również, jak bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy szanowali innych, dbali o siebie nawzajem i byli dla siebie życzliwi. Dzięki Leonowi uczniowie zrozumienie, iż nie można pochopnie wyciągać wniosków – należy poznawać siebie nawzajem i słuchać się.  Starsi uczniowie wysłuchali opowieści “Iskara nadziei”, która uzmysłowiła wszystkim jakim koszmarem była wojna dla każdego dziecka, ile cierpienia i bólu ze sobą niosła.

  To był bardzo ważny czas, podczas którego współpracowaliśmy realizując różnorodne aktywności.  Na naszych holach pojawiły się symbole POLSKI WALCZACEJ. Młodsi koledzy przygotowali plakaty, dzięki którym wiemy, w jaki sposób dzisiaj być bohaterami. Przygotowaliśmy także podziękowania i życzenia dla naszych DROGICH POWSTAŃCÓW❤️, które zamieściliśmy na stronie dumnizpowstancow.pl.

  Wszystkie działania podejmowaliśmy wspólnie – współpracując i wspierając się wzajemnie – to był piękny czas, który pozostanie na długo w naszej pamięci i w naszych sercach.

DUMNI Z POWSTAŃCÓW