BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI

5 Marzec 2022 r.
Redaktor: pakiela
BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI

Problem i cel kampanii

Nadużywanie i nieodpowiednie korzystanie z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem Kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by…

…poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica

…uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica

…wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień – relacja chroni.

 

Zachęcamy to odwiedzania strony internetowej poświęconej kampanii:

RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI