WAŻNA INFORMACJA

19 Styczeń 2021 r.
Redaktor: pienkosiwona
WAŻNA INFORMACJA

    Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość. Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. LINK PONIŻEJ:

Webinar adresowany do rodziców.

Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców.

Tematyka i planowany harmonogram poszczególnych webinarów jest następująca: 

1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii – 21.01.2021 r. godz.18.00

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online – 11.02.2021 r. godz.18.00

3. Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? –  25.02.2021r. godz.18.00

                                                                                                                                                                  Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
Aurelia Michałowska